حجامت

1مطلب موجود می باشد.

حجامت

آشنایی با انواع حجامت
حجامت

آشنایی با انواع حجامت


آشنایی با انواع حجامت حجامت سر (نجات بخش) محل انجام در بالای سر می باشد . خواص: درمان بیماری های اعصاب و جنون ، تقویت چشم و…