به

1مطلب موجود می باشد.
به

خواص به


خواص به به میوه پاییزی است بومی مناطق گرم و معتدل جنوب غربی آسیا می باشد. میوه به رسیده طلایی رنگ و پوست آن مانند هلو دارای…