علت گزگز دست و پا چیست؟

علت گزگز دست و پا چیست؟ یک واقعیت در مورد گزگز، مورمور و سوزن سوزن شدن ها یا به اصطلاح پارستزی وجود دارد که هر گزگز و مورموری اهمیت بررسی ندارد، اصولا گزگز و مورمور به سه شکل وجود دارد که عبارت است از: • گزگز و مورمور گذرا و موقتی • گزگز و مورمور پایدار (که چند روز پشت سرهم) • گزگز و مورمور های مزمن و طول کشنده گزگز و مورمورهای مداوم گزگز و مورمور های مداوم اهمیت بررسی دارند و باید توسط متخصص مغز و اعصاب بررسی شوند و پس از تعیین علت درمان شوند . گزگز و مورمور های گذرا و موقتی گاها اکثر افراد این نوع گزگز های مورمور و متناوب را حین خواب یا بعد از بیدار شدن از خواب تجربه می کنند . این گزگز و مورمور اهمیت بالینی ندارد و بیشتر ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب و یا عروق خون رسان به عصب است که باعث کاهش خون و تحت فشار قرار گرفتن عصب می شود که معمولا موقت است و حدود یک تا دو ساعت بعد از بیدار شدن از بین می رود . گاها افت های کلسیم، افت قند، استرس و اضطراب باعث یکسری از علائم گزگز و مورمور در دست و پاها و اطراف لب می شود که اهمیت بالینی خاصی ندارد و بیشتر ناشی از افت دی اکسید کربن است که باعث بروز این علائم می شود . پس هر گزگز و مورموری مهم نیست و هر سوزن سوزن شدنی به معنای وجود یک بیماری همانند مثل سکته مغزی، تومور و یا ام اس نیست، بهتر است در موارد مزمن و یا پایدار به یک پزشک متخصص مغز و اعصاب مراجعه شود و در موارد موقت خیلی اهمیت داده نشود زیرا این مشکل به صورت خود به خود برطرف می شود .
Rate this post

علت گزگز دست و پا چیست؟

یک واقعیت در مورد گزگز، مورمور و سوزن سوزن شدن ها یا به اصطلاح پارستزی وجود دارد که هر گزگز و مورموری اهمیت بررسی ندارد، اصولا گزگز و مورمور به سه شکل وجود دارد که عبارت است از:

• گزگز و مورمور گذرا و موقتی
• گزگز و مورمور پایدار (که چند روز پشت سرهم)
• گزگز و مورمور های مزمن و طول کشنده

گزگز و مورمورهای مداوم

گزگز و مورمور های مداوم اهمیت بررسی دارند و باید توسط متخصص مغز و اعصاب بررسی شوند و پس از تعیین علت درمان شوند .

گزگز و مورمور های گذرا و موقتی

گاها اکثر افراد این نوع گزگز های مورمور و متناوب را حین خواب یا بعد از بیدار شدن از خواب تجربه می کنند . این گزگز و مورمور اهمیت بالینی ندارد و بیشتر ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصب و یا عروق خون رسان به عصب است که باعث کاهش خون و تحت فشار قرار گرفتن عصب می شود که معمولا موقت است و حدود یک تا دو ساعت بعد از بیدار شدن از بین می رود .

گاها افت های کلسیم، افت قند، استرس و اضطراب باعث یکسری از علائم گزگز و مورمور در دست و پاها و اطراف لب می شود که اهمیت بالینی خاصی ندارد و بیشتر ناشی از افت دی اکسید کربن است که باعث بروز این علائم می شود .
پس هر گزگز و مورموری مهم نیست و هر سوزن سوزن شدنی به معنای وجود یک بیماری همانند مثل سکته مغزی، تومور و یا ام اس نیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.